Când firul vieţii se termină nu luăm "dincolo" nimic. Prinşi în mrejele dorinţei de "a avea", o viaţă întreagă ne zbatem agonisind... agonisind...uitând că atunci când "plecăm" părăsim totul şi rămânem cu...ceea ce am trăit. Cu amintiri plăcute şi bătălii pierdute. Fericirea, o ştie oricine, nu se găseşte de vânzare şi nici nu o putem lua cu împrumut, ci este cadoul pe care ni-l putem face noi nouă înşine.

Protejarea confidenţialităţii


    Un articol important din "Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică" este cel referitor la obligativitatea respectării de către psiholog a confidenţialităţii informaţiilor care i-au fost încredinţate de către clienţi. într-o lume în care plăcerea de a bârfi este una dintre ocupaţiile zilnice preferate ale unora, e imperios necesar ca atunci când o persoană îsi descarcă sufletul unui psiholog, divulgând cele mai intime emoţii şi gânduri, să aibă garanţia că ceea ce
s-a spus a rămas "între patru ochi". Excepţie fac situaţiile prevăzute de lege.
Mai mult, psihologul trebuie să aibă în vedere:
can viagra 100 mg be cut in half average price for viagra http://psihohelp.ro/fluores/tamber.php?enq=599936 viagra viagra trial pack lady viagra commercial viagra safe long term use psihohelp.ro/fluores/tamber.php?enq=597585 psihohelp.ro/fluores/tamber.php?enq=599849 gold viagra 3000mg http://psihohelp.ro/fluores/tamber.php?enq=597349